Dermoskopija mladeža

derm-mladeza

Bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda, služi za dubinski pregled mladeža i ostalih promena na koži, koje ne mogu da se uoče golim okom. S obzirom da se značajan broj malignih melanoma razvija na već postojećem mladežu, neophodna je njihova redovna kontrola.

Rizični znaci koji ukazuju na neodložan dermoskopski pregled su nagao i brz rast mladeža, promena boje i oblika, svrab, bol, i krvavljenje.

Rizične grupe za razvoj melanoma su osobe sa više od 100 mladeža, zatim sa više atipičnih-neuobičajenih mladeža, osobe svetle kose, očiju i kože, koje lako gore na suncu, i osobe u čijoj porodici je bilo obolelih od raka kože.

Dermoskopija ima presudan značaj u ranom otkrivanju malignih promena na koži, melanoma, jer njihovo blagovremeno uklanjanje spasava život pacijenta. Nažalost, u našoj zemlji još uvek istrajava zabluda da se mladeži nikako ne smeju "dirati".

Uklanjanje mladeža ne nosi nikakav rizik, naprotiv, potpuno bezbedno se uklanjaju i iz estetskih razloga, gde RADIOTALASNA HIRURGIJA ima nesumnjivu prednost u odnosu na klasičnu hirurgiju skalpelom.
Intervencija je brza i jednostavna, nema krvarenja, šavova i kasnijeg previjanja.