Neurologija

Grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem obolenja mozga i perifernih nerava.
U našoj Ustanovi se radi i ultrazvučni pregled krvnih sudova glave-TCD (transkranijalni dopler).