Endokrionologija i dijabetologija

Grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem šećerne bolesti i bolesti endokrinih žlezda.
Pored laboratorijskih analiza koristi se i ultrazvučna dijagnostika kao i punkcija sumnjivih promena štitaste žlezde uz mogućnost citološke odn.patohistološke obrade uzorka.
Ukoliko imate problema sa dijabetesom,sa poremećajem metabolizma,gojaznošću,probleme sa štitastom žlezdom-cista,tumor,hipo ili hipertireoza,ukoliko imate problema sa postmenopauzalnim sindromom možete se javiti i biti pregledani od strane naših endokrinologa.