Ortopedija

Hirurška grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem povreda,zapaljenjskih obolenja,degenerativnih obolenja(artroze) i tumora lokomotornog sistema.